VRÁCENÍ franka

Nezalíbil jsem se Vám? Tak to mě mrzí - níže naleznete podmínky vrácení.

Stručné pokyny

  • Vrátit lze pouze nepoužité zboží v původním obalu

  • Vyplňte a vytiskněte formulář viz odkaz níže.

  • Přibalte ho spolu s fakturou ke zboží, které vracíte.

  • Toto zboží zabalte v původním obalu do pevné kartonové krabice a odešlete na adresu pro vrácení zboží - uvedena níže.

  • Na balík prosím uveďte poznámku: Vratka můj frank

  • Jakmile k nám bude zboží doručeno, posoudíme jeho stav.

  • Poté vystavíme opravný daňový doklad a peníze vám zašleme na účet.

Adresa pro vrácení zboží

Jedno Kafe​

Frýdlantská 1321/3

Liberec, 460 01

Pozn.: Vratka můj frank

Formulář pro vrácení

FRG3950_FRANK_GREEN_PRODUCT_20ozLIMITED_

Další informace

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.​

Nevyzvednuté zboží

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, odmítnutá, nebo nepřevzatá bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností  14 dnů.

Výměna zboží

Zboží lze po dohodě vyměnit  (pouze nepoužité) - zasláním na výše uvedenou adresu: Jedno Kafe, Frýdlantská 1321/3, 460 01, Liberec s poznámkou: Výměna můj frank. Do zásilky přiložte fakturu a průvodní dopis, kde zákazník uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit. Pokud bude nové zboží dražší, bude mu rozdíl vyfakturován, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za toto zboží. Lhůta na výměnu je 14 dní od data doručení zboží. Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 120 Kč.